CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of Uranium and Neptunium in a Deep Rock Environment

Irene Lundén (Institutionen för kärnkemi) ; Karin Andersson (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Aquatic Geochemistry 2, p. 345-358. (1997)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Geochemical modeling, PHREEQE, uranium, neptuniumDenna post skapades 2007-12-16. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63204

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)
Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Lösningskemi

Chalmers infrastruktur