CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PHRQKIN, a program simulating dissolution and precipitation kinetics in groundwater solutions

Anna Nyström Claesson (Institutionen för kärnkemi) ; Karin Andersson (Institutionen för teknisk miljöplanering)
Computers and Geosciences Vol. 22 (1996), 5, p. 559-567.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Mineral dissoulution, geochemical modeling. PHREEQEDenna post skapades 2007-12-16. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63203

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)
Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi
Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur