CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diffusion of radionuclides in concrete and concrete/bentonite systems

Yngve Albinsson (Institutionen för kärnkemi) ; Karin Andersson (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Susanne Börjesson (Institutionen för kärnkemi) ; Bert Allard
Journal of Contaminant Hydrology Vol. 21 (1996), p. 189-200.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Diffusion, radionuclides, concrete, bentoniteDenna post skapades 2007-12-16. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63202

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)
Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Miljökemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur