CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diffusion of Radionuclides in concrete/bentonite systems

Yngve Albinsson (Institutionen för kärnkemi) ; Karin Andersson (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Bert Allard ; Susanne Höglund (Institutionen för kärnkemi)
Radiochimica Acta Vol. 66/67 (1994), p. 485-491.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Diffusion, radionuclides, concrete, bentoniteDenna post skapades 2007-12-16. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63200

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)
Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Miljökemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur