CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Geochemical Modeling of a Bentonite-Groundwater-Rock System in the Presence of Uranium

Irene Lundén (Institutionen för kärnkemi) ; Karin Andersson (Institutionen för teknisk miljöplanering)
Nuclear Technology Vol. 104 (1993), p. 252-257.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Geochemical modeling, groundwater, rock bentoniteDenna post skapades 2007-12-16. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63199

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)
Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Lösningskemi
Geovetenskap och miljövetenskap
Miljökemi

Chalmers infrastruktur