CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diffusion of Radionuclides in Sediments - In Situ Studies

Karin Andersson (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Sverker Evans ; Yngve Albinsson (Institutionen för kärnkemi)
Radiochimica Acta Vol. 58/59 (1992), p. 321-327.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Radionuclides, sediment, diffusion, in situDenna post skapades 2007-12-16. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63198

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)
Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Miljökemi
Ekologi

Chalmers infrastruktur