CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chemical Composition of Cement Pore Solutions

Karin Andersson (Institutionen för kärnkemi) ; Bert Allard (Institutionen för kärnkemi) ; Monika Bengtsson (Institutionen för kärnkemi) ; Bertil Magnusson (Institutionen för analytisk och marin kemi)
Cement and Concrete Research (0008-8846). Vol. 19 (1989), 3, p. 327-332.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Cement, pore water, compositionDenna post skapades 2007-12-16. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63196

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)
Institutionen för analytisk och marin kemi (1980-2001)

Ämnesområden

Oorganisk kemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur