CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sorption of Some Fission Products and Actinides in Concrete Systems

Susanne Höglund (Institutionen för kärnkemi) ; Lena Eliasson (Institutionen för kärnkemi) ; Bert Allard (Institutionen för kärnkemi) ; Karin Andersson (Institutionen för kärnkemi) ; Börje Torstenfelt (Institutionen för kärnkemi)
Scientific Basis for Nuclear Waste Management Vol. 9 (1985),
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Concrete, sorption, radionuclidesDenna post skapades 2007-12-16. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63193

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Lösningskemi
Miljökemi

Chalmers infrastruktur