CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrolyte Migration in Plaster Moulds

sven Karlsson ; Karin Andersson (Institutionen för kärnkemi) ; Roger Carlsson
Science of Ceramics Vol. 12 (1983),
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Electrolyte, sodium, diffusion, plasterDenna post skapades 2007-12-16. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63192

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur