CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radionuclide Migration into Natural Fracture Surfaces of Granitic Rock

Börje Torstenfelt (Institutionen för kärnkemi) ; Thomas Eliasson (Institutionen för kärnkemi) ; Bert Allard (Institutionen för kärnkemi) ; Karin Andersson (Institutionen för kärnkemi) ; Susanne Höglund (Institutionen för kärnkemi) ; Tomas Ittner (Institutionen för kärnkemi) ; Ulla Olofsson (Institutionen för kärnkemi)
Scientific Basis for Nuclear Waste Management 6, (1983)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Radionuclides, rock, fracture surfaces, diffusion, sorptionDenna post skapades 2007-12-16. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63191

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Lösningskemi
Geovetenskap och miljövetenskap
Miljökemi

Chalmers infrastruktur