CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transport of Actinides through a Bentonite Backfill

Börje Torstenfelt (Institutionen för kärnkemi) ; Heino Kipatsi (Institutionen för kärnkemi) ; Karin Andersson (Institutionen för kärnkemi) ; Bert Allard (Institutionen för kärnkemi) ; Ulla Olofsson (Institutionen för kärnkemi)
Scientific Basis for Nuclear Waste Management Vol. 5 (1982),
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Actinides, diffusion, bentonite, clay, groundwaterDenna post skapades 2007-12-16. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63189

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Lösningskemi
Geovetenskap och miljövetenskap
Miljökemi

Chalmers infrastruktur