CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A great contributor to probability theory

Torgny Lindvall (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Springer VideoMATH Vol. Handwerk & Willems (ed.) Wolfgang Doeblin (2007), ISBN PAL: 978-3-540-71959-5 ,
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2007-12-16. Senast ändrad 2008-09-18.
CPL Pubid: 63186

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur