CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Properties and mobilities of Actinide Colloids in Geologic Systems

Ulla Olofsson (Institutionen för kärnkemi) ; Bert Allard (Institutionen för kärnkemi) ; Börje Torstenfelt (Institutionen för kärnkemi) ; Karin Andersson (Institutionen för kärnkemi)
Scientific Basis for Nuclear Waste Management Vol. 5 (1982),
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Colloid, actinides, groundwaterDenna post skapades 2007-12-15. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63173

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Lösningskemi
Miljökemi

Chalmers infrastruktur