CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Formation and Properties of Americium Colloids in Aqueous Systems

Ulla Olofsson (Institutionen för kärnkemi) ; Bert Allard (Institutionen för kärnkemi) ; Karin Andersson (Institutionen för kärnkemi)
Scientific Basis for Nuclear Waste Management ( ). Vol. 4 (1982),
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Americium, colloids, groundwaterDenna post skapades 2007-12-15. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63172

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Lösningskemi

Chalmers infrastruktur