CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Minerals and Precipitates in Fractures and their Effect on the Retention of Radionuclides in Crystalline Rocks

Bert Allard (Institutionen för kärnkemi) ; Sven Åke Larsson (Institutionen för geologi) ; Yngve Albinsson (Institutionen för kärnkemi) ; Eva-Lena Tullborg ; Margareta Karlsson (Institutionen för kärnkemi) ; Karin Andersson (Institutionen för kärnkemi) ; Börje Torstenfelt (Institutionen för kärnkemi)
Near Field Phenomena for Radioactive Waste, OECD/NEA (1981)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Sorption, rock, mineral, radionuclides, groundwater, fracture,Denna post skapades 2007-12-15. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63170

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)
Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Lösningskemi
Geovetenskap och miljövetenskap
Miljökemi

Chalmers infrastruktur