CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Water and Solute Migration in Plaster Moulds

sven Karlsson ; Karin Andersson (Institutionen för kärnkemi) ; Roger Carlsson
Science of Ceramics Vol. 11 (1982),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-15. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63169

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Funktionella material

Chalmers infrastruktur