CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sorption Behaviour of Long lived Radionuclides in Igneous Rocks

Karin Andersson (Institutionen för kärnkemi) ; Börje Torstenfelt (Institutionen för kärnkemi) ; Bert Allard (Institutionen för kärnkemi)
Environmental Migration of Long Lived Radionuclides (0074-1872). Vol. IAEA/SM 257 (1982),
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Sorption, rock, mineral, radionuclidesDenna post skapades 2007-12-15. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63165

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Lösningskemi
Miljökemi

Chalmers infrastruktur