CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sorption Studies of H14CO3 on some Geologic Media and Concrete

Bert Allard (Institutionen för kärnkemi) ; Börje Torstenfelt (Institutionen för kärnkemi) ; Karin Andersson (Institutionen för kärnkemi)
Scientific Basis for Nuclear Waste Management (0275-0112). Vol. 3 (1981),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-15. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63160

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur