CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Possible Retention of Iodine in the Ground

Bert Allard (Institutionen för kärnkemi) ; Karin Andersson (Institutionen för kärnkemi) ; Jan Rydberg (Institutionen för kärnkemi)
Scientific Basis for Nuclear Waste Management (0275-0112). Vol. 2 (1980),
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Iodine, radionuclides, sorption, Kd, groundwater, rockDenna post skapades 2007-12-15. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63159

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Lösningskemi
Annan kemi

Chalmers infrastruktur