CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using Inductive Logic Programming to Predict Functional Upstream Open Reading Frames in Yeast

. Selpi ; C. H. Bryant ; Graham J.L. Kemp (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Bioinformatik (Chalmers)) ; M. Cvijovic
15th Annual International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology & 6th European Conference on Computational Biology (ISMB/ECCB 2007), Vienna, Austria, 21-25 July 2007 (2007)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2007-12-14. Senast ändrad 2013-05-20.
CPL Pubid: 63155