CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Hankel Forms of Higher Weights, the Case of Hardy Spaces

Marcus Sundhäll (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Edgar Tchoundja (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2007)
[Preprint]


Denna post skapades 2007-12-14.
CPL Pubid: 63124

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2007:14