CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sufficient conditions for interval properness of linear error detecting codes

Rossitza Dodunekova (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Weng Li
(2007)
[Preprint]


Denna post skapades 2007-12-14.
CPL Pubid: 63123

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2007:13