CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical Folding of Airbags Based on Optimization and Origami

Christoffer Cromvik (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-12-14.
CPL Pubid: 63121

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2007-06-07
Tid: 13:15
Lokal: MV:L14
Opponent: Fardin Saedpanah

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2007:12