CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Matrix Ordered Operator Algebras

Kateryna Iushchenko (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Stanislav Popovych (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2007)
[Preprint]


Denna post skapades 2007-12-14.
CPL Pubid: 63117

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur