CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Value of Information Analysis in Remedial Investigations

Pär-Erik Back (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Lars Rosén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers ; FRIST kompetenscentrum ) ; Tommy Norberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
(2007)
[Preprint]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-12-14. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 63116

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)