CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photoinduced nanodots in Bi2Sr2CaCu2O8+x

M. Osada ; M. Kakihana ; H. Yasuoka ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Key Engineering Materials Vol. 320 (2006), p. 167-170.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-14. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 63106

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Supraledning

Chalmers infrastruktur