CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Awarding construction contracts in public procurement: using multiple criteria

Fredrik Waara (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. ISBN: 978-91-7385-053-7.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2007-12-14. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 63102

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-01-11
Tid: 14:00
Lokal: Vasa A, Vera Sandbergs Allé 8, Chalmers tekniska högskola
Opponent: Prof. Will Hughes, School of Construction Management and Engineering, University of Reading, UK

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2734