CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Creating hot nanoparticle pairs for surface-enhanced Raman spectroscopy through optical manipulation

Fredrik Svedberg (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Z.P. Li ; H.X. Xu ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik)
Nanoletters Vol. 6 (2006), p. 2639-2641.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-14. Senast ändrad 2007-12-14.
CPL Pubid: 63100

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)

Ämnesområden

Mesoskopisk fysik

Chalmers infrastruktur