CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanohole plasmons in optically thin gold films

Tomas Rindzevicius (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Yury Alaverdyan (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Borja Sepúlveda (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Tavakol Pakizeh (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; R. Hillenbrand ; Javier Aizpurua ; F.J. Garcia de Abajo
Journal of Physical Chemistry C Vol. 111 (2007), p. 1207-1212.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-14. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 63099

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)

Ämnesområden

Mesoskopisk fysik

Chalmers infrastruktur