CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gold-silica-gold nanosandwiches: tunable bimodal plasmonic resonators

Alexandre Dmitriev (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Tavakol Pakizeh (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Duncan S. Sutherland
Small Vol. 3 (2007), p. 294-299.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-14. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 63096

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)

Ämnesområden

Mesoskopisk fysik

Chalmers infrastruktur