CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Carleson measures for Hardy Sobolev spaces and Generalized Bergman spaces

Edgar Tchoundja (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. - 35 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-12-14.
CPL Pubid: 63095

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2007-04-27
Tid: 10:00
Lokal: MV:L14
Opponent: Carme Cascante, Universidad de Barcelona

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2007:7