CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mathematical Models in Municipal Solid Waste Management

Michael K. Nganda (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. - 62 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-12-14.
CPL Pubid: 63093

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2007-03-02
Tid: 13:15
Lokal: MV:L11
Opponent: Clas Rydergren, Linköpings universitet

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2007:6