CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Top-down extended meshing algorithm and its applications to Green's tensor nano-optics calculations

Joan Alegret (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Peter Johansson (Institutionen för teknisk fysik)
Physical Review E Vol. 75 (2007), p. #046702.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-14. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 63091

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Mesoskopisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Numerical Simulations of Plasmonic Nanostructures