CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Long-range refractive index sensing using plasmonic nanostructures

Tomas Rindzevicius (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Yury Alaverdyan (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; W.A. Murray ; W.L. Barnes ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik)
Journal of Physical Chemistry C Vol. 111 (2007), p. 11806-11810.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-14. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 63089

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)

Ämnesområden

Mesoskopisk fysik

Chalmers infrastruktur