CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanometric control of the distance between plasmonic nanoparticles using optical forces

Borja Sepúlveda (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Joan Alegret (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik)
Optics Express Vol. 15 (2007), p. 14914-14920.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-14. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 63086

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)

Ämnesområden

Mesoskopisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Numerical Simulations of Plasmonic Nanostructures