CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Boundedness from H1 to L1 of Riesz Transforms on a Lie Group of Exponential Growth

Peter Sjögren (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Maria Vallarino
Annales de l'Institut Fourier Vol. 58 (2008), p. 1117-1151.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-14. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 63070

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur