CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Erratum: Intrinsic anion oxidation potentials 2006, Volume 110A

Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Journal of Physical Chemistry A Vol. 111 (2007), p. 1378-1379.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-14. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 63069

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur