CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Raman and ab initio study of the conformational isomerism in the 1-ethyl-3-methyl-imidazolium

J.C. Lassègues ; J. Grondin ; R. Holomb ; Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Journal of Raman Spectroscopy Vol. 38 (2007), p. 551-558.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-14. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 63067

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur