CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electronic structure calculations on lithium battery electrolyte salts

Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
PCCP - Physical Chemistry Chemical Physics Vol. 9 (2007), p. 1493-1498.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-14. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 63065

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur