CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spectroscopic and ab initio characterisation of the conformational states of the bis (trifluoroethanesulfonyl) imide anion (BETI-)

J. Grondin ; D Talaga ; J.C. Lassègues ; Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; W.A. Henderson
Journal of Raman Spectroscopy Vol. 38 (2007), p. 53-60.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-14. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 63062

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur