CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kaolin Addition during Biomass Combustion in a 35 MW

Kent Davidsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Britt-Marie Steenari (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; David Eskilsson
Energy & Fuels Vol. 21 (2007), p. 1959-1966.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-14. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 63058

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Termisk energiteknik
Kemisk energiteknik

Chalmers infrastruktur