CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of Cofiring Coal and Biofuel with Sewage Sludge on Alkali

Kent Davidsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Lars-Erik Åmand (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Anna-Lena Elled ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Energy & Fuels Vol. 21 (2007), p. 3180-3188.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-14. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 63054

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik
Kemisk energiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur