CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Toroidal and poloidal momentum transport studies in JET

T Tala ; K Andrew ; K Crombe ; P.C. deVries ; X Garbet ; H Hawkes ; Hans Nordman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; K.M. Rantamäki ; Pär Strand (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; A. Thyagaraya ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; E Asp ; Y. Baranov ; C Challis ; G Corrigan ; Annika Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; C Giroud ; M.D. Hua ; I Jenkins ; H.C.M. Knoops ; X Litaduon ; P Mantica ; V Naulin ; V. Parail ; K.-D. Zastrow
Nuclear Fusion Vol. 47 (2007), 8, p. 1012-1023.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 63021

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur