CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Critical Gradient Response of the Weiland Model

E Asp ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; X Garbet ; V. Parail ; Pär Strand (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Plasma Phys. Control. Fusion Vol. 49 (2007), p. 1221.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 63019

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur