CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluating emerging waste-to-energy technologies – choosing appropriate energy scenarios

Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Morgan Fröling (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Simon Harvey (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära)
SETAC Europe 14th LCA Case Studies Symposium p. 137-140. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-13. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 63018

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)
Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)

Ämnesområden

Kemisk energiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur