CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sewage sludge handling with phosphorus utilization – life cycle assessment of four alternatives

Kristin Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Anna Maria Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Morgan Fröling (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Agnes Mossakowska ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Journal of Cleaner Production Vol. 16 (2008), p. 135-151.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-13. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 63015

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Kemisk energiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur