CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radio and X-Ray Monitoring of SS433

Z. Paragi ; S. Chakrabarti ; S. Pal ; K. Borkowski ; P. Cassaro ; T. Foley ; G. Hrynek ; X. Huang ; A. Kraus ; Michael Lindqvist (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; A. Orlati ; L. Xiang ; A. Nandi
Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica Vol. 27 (2007), p. 222-224.
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2007-12-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 63005

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur