CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The SAS model: A turbulence model with controlled modelled dissipation

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
20th Nordic Seminar on Computational Mechanics, 20-23 Nov 2007, Göteborg (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-13. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 62995

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur