CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The SAS model: A turbulence model with controlled modelled dissipation

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
20th Nordic Seminar on Computational Mechanics, 20-23 Nov 2007, Göteborg (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-13.
CPL Pubid: 62995

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur