CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inlet Boundary Conditions for Embedded LES

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
First CEAS European Air and Space Conference, 10-13 September, Berlin, Germany (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-13. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 62988

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur