CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Capabilities of alkali Beam Emission Spectroscopy for density profile and fluctuation measurements

István Pusztai (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Dániel Dunai ; Gergö Pokol (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; G. Por ; Josef Schweinzer ; S. Zoletnik
Proceedings of the 34th EPS Conference on Plasma Physics, Warszawa Vol. 31 F (2007), p. P2.137.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-13. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 62978

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion

Chalmers infrastruktur